Thursday, September 18, 2008

Oh Ramadhan...

Malaikat sentiasa menyeru berulang kali di dalam bulan Ramadhan sehinggalah berakhirnya Ramadhan. Rasulullah s.a.w. bersabda : " Wahai orang yang menginginkan kebaikan, bergembirlah! ; Wahai orang yang menginginkan kejahatan, hentikanlah! (ucapan malaikat itu berterusan) sehingalah berakhir bulan Ramadhan." (H.R. Ahmad dan Al-Nasaai; Sanadnya jayyid: baik)

No comments: